Belastingaangifte & Toeslagen voor particulieren en ondernemers

Belastingaangifte voor Particulieren & Ondernemers.

Elk jaar heeft Prinsjesdag invloed op uw belastingaangifte. Wat dit jaar geldt, kan volgend jaar weer anders zijn. Onze deskundigen houden via continue educatie en vakliteratuur de wijzigingen voor u bij die van belang zijn voor uw aangifte.
De Belastingdienst heeft ondernemers de plicht opgelegd om de winstaangifte m.i.v. 2005 elektronisch aan te geven. De Jaarrekening is dé basis.
Ook particuliere aangiften worden voor u elektronisch verzorgd.

U krijgt van ons:
Jaarlijks een actuele checklijst zodat u weet wat u kunt verzamelen

Uw belastingaangifte ontvangt u in een helder rapport
U krijgt een persoonlijk intake gesprek
U kunt dan gratis kleine vragen stellen

U krijgt gratis een informatieblad mee met actualiteiten en wijzigingen

U krijgt gratis een actueel fiscaal nieuwsbrief

U krijgt gratis persoonsgebonden tips

U krijgt gratis een screen van recht op Toeslagen

Er wordt rekening gehouden met uw partner, kinderen, aftrekposten etc.

Zo ontvangt u een messcherpe belastingaangifte

Daarna houden wij de afrekening van de belastingdienst voor u in de gaten

Bij afwijkende aanslag, kunnen wij voor u een bezwaarschrift indienen

Mocht tussentijds uw situatie wijzigen, zoals bij echtscheiding, woning (ver)kopen, kinderen de deur uit, met pensioen gaan; daar kunnen wij uw belastingen direct op afstemmen

Ook belastinguitstel regelen wij voor u

dus WIJ ONTZORGEN U HET HELE JAAR.Alle aangiften worden met een certificaat digitaal versleuteld,
zodat wij uw DiGiD niet nodig hebben.

Soorten belastingaangiften, o.a.:

P-biljet

T-biljet

Tj-biljet

E-biljet

C-biljet

M-biljet

VT (voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting)

Successie aangifte / Erfbelasting aangifte

F-biljet (overlijdensbiljet)

Winstaangifte (zelfstandigen en ondernemers)

VVA (schattingsaangiften/ voorlopige aanslagen)

Loonheffingen

Omzetbelasting (BTW)

Toeslagen:

  • Zorgtoeslag
  • Huurtoeslag
  • Kindgebondenbudget
  • Kinderopvangtoeslag

  VRAAG UW ADVISEUR WAT VOOR U GELDT! Neem contact op en klik hier.
  Prijs: afhankelijk van aangiftesoort.

  AANMELDEN voor uw BELASTINGAANIFTE kan hier.

   

  Middeling geeft
  EXTRA Belasting - Teruggaaf

  Inkomensfluctuatie?

  Via belastingherrekening kan men extra geld terug krijgen. Middeling is bij wet geregeld, maar weinig mensen zijn er mee bekend en de belastingdienst hoeft de belastingbetaler niet te wijzen op deze regeling. Wie over een willekeurige periode een inkomensdaling of een inkomenspiek heeft gehad, kan onder voorwaarden van middeling extra belastinggeld terughalen. Dit kan o.a. zijn wegens, niet structurele bonus, het stoppen met werken, gouden handdruk, topjaar, verliesjaar, sabbatical, stakingswinst of anderszins een inkomenfluctuatie zoals ondernemers dat menigmaal ondervinden, bijvoorbeeld na een flinke investering, waardoor de winst veel lager uitviel. Middeling kan uw lagere inkomen enigszins goedmaken en enkele honderden tot duizenden euro’s opleveren.

  Voorwaarden teruggaaf.

  Er wordt gemiddeld over drie aaneengesloten jaren. Een jaar dat reeds in een eerder middelingstijdvak wordt meegenomen mag niet meer worden gebruikt. Middelen kan voor elke binnenlandse belastingplichtige. Bij degene die in het middelingstijdvak 65 jaar is geworden, wordt uitgegaan alsof het gehele tijdvak aow-premieplichtig was. De teruggaafdrempel bedraagt €545 euro. Middeling dient binnen 36 maanden nadat de laatste aanslag over de drie te middelen jaren ‘onherroepelijk’ vaststaat. Een aanslag wordt onherroepelijk nadat de bezwaartermijn van zes weken is afgelopen en u binnen deze periode geen bezwaar heeft gemaakt. Het belastbare inkomen uit box 1 (werk en woning) geldt als uitgangspunt. Negatieve inkomens worden gelijkgesteld aan nul.
  Met heffingskortingen en conserverend inkomen wordt geen rekening gehouden. Als het verschil tussen de daadwerkelijk betaalde premies en inkomstenbelasting in box 1 en het herrekende bedrag over het gemiddelde box-1-inkomen positief is en groter is dan de drempel, dan krijgt u geld terug.

  Niet geschoten, is altijd mis.

  Weet u niet wat u terug kunt krijgen, u kunt het laten berekenen per middelingstijdvak van drie aaneengesloten jaren, nadat uw definitieve belastingaangifte per jaar bekend is.

  Meldt u aan via het contactformulier.

Kluwer, Fiscaal Uitgeverij, waardeert het kennisniveau van Administratiekantoor Telleman, waardoor het opgenomen is in het testteam. Jaarlijks testen zij de software op bepaalde fiscale punten, nog voordat deze op de markt verschijnt. Zes jaar achtereen uitgeroepen als beste tester.

Daar zijn wij trots op !

"met de Belastinguitstel via mijn boekhouder, heb ik langer de tijd voor mijn Aangifte en mijn
recht op Toeslagen
worden zo veilig gesteld"


AANMELDEN Aangifte kan hier

DiGiD niet nodig:
wij versleutelen met certificaten
door de overheid goedgekeurd

NU MET QR-code, lees meer hier...

Niet geschoten, altijd mis.
Weet u niet wat u terug kunt krijgen, u kunt het door ons laten uitrekenen.

Met de nieuwe wetgeving kunt u voor 5 jaar terug vragen.

BOX1 of BOX 3?

Uw financiële verzekeringsproducten kunnen invloed hebben
op uw belastingaangifte.

Goedkoop
werd zo
Duurkoop

Aangifte voor een paar tientjes kwam hen duur te staan, lees meer hier..