Belastingaangifte & Toeslagen voor particulieren en ondernemers

Belastingaangifte & Middeling voor Particulieren & Ondernemers.

Elk jaar heeft Prinsjesdag invloed op uw belastingaangifte. Wat dit jaar geldt, kan volgend jaar weer anders zijn. Onze deskundigen houden via continue educatie en vakliteratuur de wijzigingen voor u bij die van belang zijn voor uw aangifte.
De Belastingdienst heeft ondernemers de plicht opgelegd om de winstaangifte m.i.v. 2005 elektronisch aan te geven. De Jaarrekening is dé basis.
Ook particuliere aangiften worden voor u elektronisch verzorgd.

U krijgt van ons:
Jaarlijks een actuele checklijst zodat u weet wat u kunt verzamelen

U krijgt een persoonlijk intake gesprek
U kunt dan gratis kleine vragen stellen

U krijgt gratis een informatieblad met actualiteiten en wijzigingen

U krijgt gratis een actueel fiscaal nieuwsbrief

U krijgt gratis persoonsgebonden tips

U krijgt gratis een screen van recht op ZorgToeslag

Er wordt rekening gehouden met uw partner, kinderen, aftrekposten etc.

Zo ontvangt u een messcherpe belastingaangifte

Daarna ontvangen wij graag de afrekening van de Belastingdienst ter controle

Bij afwijkende aanslag, kunnen wij voor u een bezwaarschrift indienen

Mocht tussentijds uw situatie wijzigen, zoals bij echtscheiding, woning (ver)kopen, kinderen de deur uit, met pensioen gaan; daar kunnen wij uw belastingen direct op afstemmen en Voorlopige Aanslag aanpassen.

Ook belastinguitstel kan aangevraagd worden

dus WIJ ONTZORGEN U HET HELE JAAR.

Alle aangiften worden met DiGiDmachtiging / Nabestaandenmachtiging verzorgd.

 

Soorten belastingaangiften, o.a.:

P-biljet

T-biljet

Tj-biljet

E-biljet

VT (voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting)

Erfbelasting aangifte

F-biljet (overlijdensbiljet)

Winstaangifte (zelfstandigen en ondernemers)

VVA (schattingsaangiften/ voorlopige aanslagen)

Omzetbelasting (BTW)

Toeslagen:

  • Zorgtoeslag
  • Huurtoeslag
  • Kindgebondenbudget
  • Kinderopvangtoeslag

  VRAAG UW ADVISEUR WAT VOOR U GELDT! Neem contact op en klik hier.
  Prijs: afhankelijk van aangiftesoort.

  AANMELDEN voor uw BELASTINGAANIFTE kan hier.

   

  Middeling als EXTRA Belasting teruggaaf bij Inkomensfluctuatie

  Via belastingherrekening kan men extra geld terug krijgen. Middeling is bij wet geregeld, maar weinig mensen zijn er mee bekend en de belastingdienst hoeft de belastingbetaler niet te wijzen op deze regeling. Wie over een willekeurige periode een inkomensdaling of een inkomenspiek heeft gehad, kan onder voorwaarden van middeling extra belastinggeld terughalen. Dit kan o.a. zijn wegens, niet structurele bonus, het stoppen met werken, transitievergoeding / gouden handdruk, topjaar, verliesjaar, sabbatical, stakingswinst of anderszins een inkomensfluctuatie zoals ondernemers/ZZP-ers dat menigmaal ondervinden, bijvoorbeeld na een flinke investering, waardoor de winst veel lager uitviel. Middeling kan uw lagere inkomen enigszins goedmaken en enkele honderden tot duizenden euro’s opleveren.

  Voorwaarden teruggaaf.

  Er wordt gemiddeld over drie aaneengesloten jaren. Een jaar dat reeds in een eerder middelingstijdvak wordt meegenomen mag niet meer worden gebruikt. Middelen kan voor elke binnenlandse belastingplichtige. Bij degene die in het middelingstijdvak pensioengerechtigd is geworden, wordt uitgegaan alsof het gehele tijdvak AOW-premieplichtig was. De teruggaafdrempel bedraagt €545 euro. Middeling dient binnen 36 maanden nadat de laatste aanslag over de drie te middelen jaren ‘onherroepelijk’ vaststaat. Een aanslag wordt onherroepelijk nadat de bezwaartermijn van zes weken is afgelopen en u binnen deze periode geen bezwaar heeft gemaakt. Het belastbare inkomen uit box 1 (werk en woning) geldt als uitgangspunt. Negatieve inkomens worden gelijkgesteld aan nul.
  Met heffingskortingen en conserverend inkomen wordt geen rekening gehouden. Als het verschil tussen de daadwerkelijk betaalde premies en inkomstenbelasting in box 1 en het herrekende bedrag over het gemiddelde box-1-inkomen positief is en groter is dan de drempel, dan krijgt u geld terug.

  Niet geschoten, is altijd mis.

  Weet u niet wat u terug kunt krijgen, u kunt het laten berekenen per middelingstijdvak van drie aaneengesloten jaren, nadat uw definitieve belastingaangifte per jaar middels aanslag bekend is.

  Meldt u aan via het contactformulier.


AANMELDEN Aangifte-hulp kan hier

DiGiD machtiging nodig of

Nabestaanden machtiging.

Niet geschoten, altijd mis.
Weet u niet wat u terug kunt krijgen, u kunt het door ons laten uitrekenen.

Met de nieuwe wetgeving kunt u voor 5 jaar terug vragen.

BOX 1 of BOX 3?

Uw financiële verzekeringsproducten kunnen invloed hebben
op uw belastingaangifte.

Goedkoop
werd zo
Duurkoop

Aangifte voor een paar tientjes kwam hen duur te staan, lees meer hier..