Prinsjesdag 2023

Ondernemers/zzp-ers opnieuw verder Uitgekleed !

De zelfstandigenaftrek voor alle ib-ondernemers / zzp-ers was tot en met 2011 winst gerelateerd en werd ieder jaar omhoog geïndexeerd, maar dit is sinds 2012 gestopt. Tot 2019 was de zelfstandigenaftrek een vast bedrag €7280 (jonger dan AOW-leeftijd). Daarmee is stilstaan een achteruitgang in koopkracht, aangezien de kosten wel oplopen doordat zaken duurder zijn geworden als gevolg van inflatie. Daarbovenop is gekomen dat de zelfstandigenaftrek sinds 2020 ieder jaar wordt verlaagd. Een groter gat is zo ontstaan. Nu wil het kabinet deze nog sneller afbouwen, dat in deze tijden van crisis op diverse gebieden zoals energiecrisis, duurdere brandstofprijzen, etc., etc.

Voor mensen die werken, ook zzp-ers, stijgt de arbeidskorting met € 115 voor inkomens rond het wettelijk minimumloon. Werkenden met een salaris vanaf het minimumloon tot bijna € 40.000 gaan er hierdoor op vooruit. Tot €150.000 bruto inkomen betaalt men minder belasting in 2024. IB-ondernemers, ZZP'ers en klein mkb gaan meer belasting en Zvw-bijdrage betalen door afbouw van zelfstandigenaftrek (afbouw zelfstandigenaftrek van € 5.030 naar € 3.750) en MKB-vrijstelling (omlaag van 14% naar 12,7%) dit is vooral merkbaar bij inkomen vanaf €90.000.

Ondernemers/ zzp-ers mogen minder afschrijven, tot maximaal de WOZ, over hun bedrijfspand die zij zelf gebruiken of ter beschikking gesteld hebben en daarmee is er minder herinvesteringsreserve. Daarmee betalen ondernemers jaarlijks meer belasting. De EIA , MIA en VAMIL worden versoberd tot een lagere aftrek voor EIA naar 40%, maar de regelingen worden toch niet in 2024 afgeschaft, maar vermoedelijk in 1.1.2029.

Voor eigen woning eigenaren die hypotheekbezitters zijn met hogere inkomens wordt de wet Hillen verder afgebouwd als de in 2019 ingezette aflosstimulans. De aftrek bedraagt in 2024 maximaal 80% van het verschil tussen de voordelen uit eigen woning en de aftrekbare rente en kosten uit eigen woning. In 2023 is dat nog 83 1/3%.  In 2024 vervalt de verhoogde vrijstelling voor schenkingen in verband met de eigen woning. De overdrachtsbelasting wordt vrijgesteld tot €510.000 voor starters op de woningmarkt als zij tussen de 18-35 jaar zijn. De aflosstand voor de eigen koophuis wordt aangepast met terugwerkende kracht naar 2022 voor degenen die eerst wordt de gezamenlijke woning aangekocht en vervolgens wordt pas de woning van één van de partners verkocht. Om ook in dit geval een renteaftrekbeperking te voorkomen, wordt een nieuw lid toegevoegd aan artikel 3.119f Wet IB 2001. Deze wijziging wordt ingevoerd met terugwerkende kracht tot 1 januari 2022.

De box 3, sparen en beleggen, wordt aangepast al met ingang van dit jaar 2023. Het heffingsvrijvermogen blijft €57000 per persoon. Per 2023 betaalt u in het nieuwe voorstel Overbruggingswet box 3 met terugwerkende kracht geen belasting meer over vermogen in de vorm van een schuld of vordering bij uw fiscale partner of uw minderjarige kind en de belasting op vorderingen tussen fiscale partners, zoals bij huwelijkse voorwaarden. Ook uw aandeel in de Vereniging van Eigenaren, VVE, en geld dat bij de notaris tijdelijk geparkeerd staat zal lager (thans 0,01%) worden belast dan nu 6,17% (ib2022), gelijk aan de bankrekening te goeden. Dit gaat in met terugwerkende kracht naar 1.1.2023, daarmee is het lidmaatschapsvermogensrecht tegen de waarde in het economische verkeer belast. Ook voor gelden die bij de notaris/gerechtsdeurwaarders zijn gestort komen in de lagere banktegoed-box terecht met ingang van 1.1.2023. Vanaf 2027 betaalt men daarom belasting over het echte inkomen op vermogen, en niet meer het fictieve inkomen.  Het box-3-tarief zal stijgen naar 33% in 2024 en naar 34% in 2025.

De betalingskorting voorlopige belastingaanslagen die in 1998 is geïntroduceerd, gaat op je voorlopige aanslag vervallen in 2024 wegens de toename van elektronisch bankieren. Om dit af te schaffen kost aan belastinggelden €110.000. De belastingrente is van 4% naar 6% per 1.7.2023 gestegen voor de IB en Toeslagen, maar voor toeslagen willen ze deze gaan loskoppelen en op 4% per 1.7.2023 te laten voor de terugvorderingen en voor nabetalingen toeslagen tussen 1.7.2023 en 31.12.2023 wordt 6%. Per 1.1.2024 wordt het 4% voor beide situaties.

Gescheiden ouders met fiscale co-ouderschap wordt de heffingskorting IACK in de inkomstenbelasting aangepast naar aanleiding van de uitspraak Hoge Raad 2022, maar deze regeling van 78 dagen wordt versoberd en ontstaat alleen als in 2024 beide ouders minimaal 156 dagen de zorg voor het kind dragen, als gevolg van reparatie van wetgeving naar aanleiding van uitspraak Hoge Raad. Vanaf 2025 wordt de IACK onderworpen aan een materiele toets in plaats van inschrijfseis en tevens afgeschaft voor ouders van kinderen die na 31 december 2024 zijn geboren. Voor degenen die bij een ander wonen, kan het zijn dat je kind ook tot die andere belastingplichtige gaat worden toegerekend. De IACK-regeling wordt daarmee complexer en het is aan de belastingplichtige om het aannemelijk te maken. Ook voor toeslagen zal de eis van minimaal 3 dagen per week worden geharmoniseerd met de IB van 156 dagen in het huishouden verblijft en zo gelijkelijk verdeeld is.

Ook over vervoer is er veel om te doen. Het kabinet wil het aantrekkelijker maken om een tweedehands elektrische auto te kopen. In 2024 gaat de belastingvrije vergoeding verhoogd naar €0,23 per kilometer. Men kan dit ook aanhouden in de inkomstenbelasting voor ziekenbezoek, weekendduitgaven gehandicapten vrijwilligers die afzien van reiskosten, maar geldt ook voor ondernemers die met hun privé-vervoermiddelen zakelijk rijden of lopend doen. In 2028 zal dit weer geëvalueerd worden. Het kabinet wil vanaf 1 januari 2025 de bpm, belasting, op personenauto’s met ongeveer € 200 verhogen. De motorrijtuigenbelasting, mrb, voor kampeerauto's vanaf 1 januari 2026 verhogen naar halftarief. Eigenaren van een kampeerauto betalen dan niet 25% (kwarttarief) maar 50% van het tarief voor een personenauto. Er is dan geen verschil meer tussen het tarief voor kampeerauto’s voor eigen gebruik en kampeerauto’s voor (bedrijfsmatig) verhuur. De mrb-vrijstelling voor oldtimers vanaf 1 januari 2028 alleen nog geldt voor voertuigen die vóór 1988 zijn gebouwd. Nu zijn alle voertuigen van 40 jaar of ouder nog vrijgesteld van mrb. Het OV-vervoer vanuit de werkgever, wordt gratis verstrekt. Het kabinet wil het vanaf 1 januari 2024 eenvoudiger maken voor werkgevers om zonder loonheffing een ov-kaart te vergoeden of verstrekken aan een werknemer. Voorwaarde is dat de werknemer de ov-kaart ook zakelijk gebruikt.

 

Het kabinet wil vergoedingen direct uitbetalen aan burgers of bedrijven die bezwaar maken tegen WOZ- en bpm-besluiten. En de vergoedingen voor proceskosten en immateriële schade bij deze bezwaren verlagen. Hiermee wil het kabinet het voor bezwaarbureaus (no-cure-no-paybedrijven) financieel minder aantrekkelijk maken om namens burgers of bedrijven procedures te starten.

 

Het gemiddelde verbruik van energie ligt in 1169 m3 gas in 2023, maar het kabinet wil het plafond van de eerste schijf verlagen naar 1000 m3 om minder gas verbruik te stimuleren als bewoner, daarboven komt een duurder tarief dan de huidige. Vermoedelijk gaat dit al op 1.12.2023 in als de belastingdienst zijn systemen kan aanpassen. Er komt een forfaitaire teruggaaf voor blokverwarming die via de belastingdienst loopt. Voor energie komt de nieuwe grens op 2900 kwh ipv huidige 10.000 kwh. De energietoeslag die op de bankrekening wordt gestort, zal bij invordering IB/ toeslagen worden uitgezonderd van de schuldenregeling. Dit kon tot gevolg hebben dat de burger in verband met het overschrijden van de spaargeldnorm niet meer in aanmerking komt voor kwijtschelding of uitstel van betaling of dat de energietoeslag kan worden getroffen door een vordering of een beslag.

Het kabinet wil de belasting (de zogenoemde accijns) op alcohol en tabak extra verhogen. Vanaf 1 januari 2024 wordt een kratje bier bijvoorbeeld € 0,50 duurder. Een pakje sigaretten zal vanaf 1 april 2024 ongeveer € 10,70 en shag €24,14 gaan kosten. Het doel is om armoedebestrijding en verbeteren van de koopkracht van mensen met een lager inkomen en verbeteren van gezondheid.

Aangesloten cliënten worden uitgebreid geïnformeerd.

We wachten het Najaarsakkoord en Kerst 2023 af.

 

Fiscaal en economisch nieuws

De meest recente nieuwsberichten worden per e-mail verzonden. Enkele headlines vindt u hieronder. De logica van de belastingregels is soms ver te zoeken. De regels zijn complex en wijzigen snel, daarom houden wij voor u ons vak goed bij. Voor ondernemers zijn adviseurskosten aftrekbaar. Dat zou ook voor particulieren moeten zijn vinden wij. Bij bezwaar via ons kunt u in aanmerking komen voor kostenvergoeding; zo wordt u als particulier of ondernemer door de Belastingdienst toch nog enigszins tegemoet gekomen.

Belastingaangiften worden verwerkt met door de belastingdienst goedgekeurde software. Zo kunt u met een gerust hart uw zaken door ons laten behartigen.
Heeft u vragen over software? Onze softwaretesters kunnen u alles over de must have vertellen. Maak een afspraak voor een adviesgesprek.

Ook wij geven gehoor aan de Corona-crisis-maatregelen en hebben een aangepaste werkwijze. Wij houden de wijzigende wet- en regeling voor u scherp in de gaten. Wij zijn bereikbaar op afspraak, via telefoon, chat, beeldbellen, email en het contactformulier. Aangesloten cliënten hebben de fiscale & financiële maatregelen van de overheid middels nieuwsbrieven ontvangen. Onze kennis die wij opdoen, ook via Permanente Educatie, delen wij graag met u. Zo houden we ook de vinger aan de pols voor u.

Goedkope Belastingaangifte: hoe u voor een paar tientjes Duurkoop krijgt, lees hier meer.....

Op zoek naar een boekhouder waarmee u langdurig kunt samenwerken en sparren? Gestart als zzp-er, eenmanszaak of vof? U kunt bij ons ook terecht voor Online Boekhouden of een andere samenwerking voor uw boekhouding. Wacht niet tot het jaar om is, maar sluit u zich nu aan, ontvang tips & advies en uw BTW-aangifte & Jaarrekening zijn sneller klaar in ons moderne boekhoudpakket met handige Apps waar u uw cijfers bij de hand heeft; zo heeft u Uw zaak op zak. Wij richten uw administratie compleet in en u kunt eenvoudig onderweg factureren. Voor starters hebben wij een speciaal starterstraject. Een volledig digitale samenwerking met een persoonlijke aanpak is een van de vele mogelijkheden. Met onze samenwerking bouwt u aan uw onderneming en financieel / fiscaal gewin.

Ondernemers zijn verplicht om hun jaaraangifte elektronisch in te dienen. Wij zijn u graag van dienst. Lees meer hier...

De Belastingdienst heeft een nieuwe modelovereenkomst goedgekeurd voor zzp’ers die werken in de bouw. Deze is nu geldig tot en met april 2029 voor werken in de bouw- en infra, zoals timmermannen, metselaars, straatmakers, installatiemonteurs, stukadoors, tegelzetters, kozijnenmonteurs, gevelmonteurs, betontimmermannen, betonboorders en schilders.

Bent u al bekend met onze Online BoekhoudApp waar u ook onderweg kunt factureren en 24x7 toegang heeft tot uw jaarrekening, winst en verlies  en balans cijfers? Kijk op ons youtube-kanaal.

 

Definitieve Aanslag gekregen & Extra geld verdienen? Laat u deze controleren of dit ook voor u extra geld  oplevert met uw 3 oude aanslagen als u een transitievergoeding, ontslagvergoeding, gouden handdruk, of opslag heeft gekregen of geen werk meer heeft. Ook als u als gestart bent met een nieuwe baan, ook als student. Lees meer hier over Middeling. Deze mooie regeling wil de Belastingdienst gaan beëindigen. Zie voorbeeld hier.... Maak daarom snel een afspraak.

Life-Events: de Belastingdienst heeft niet altijd de laatste inkomensgegevens van u en uw partner. Van invloed is starten als ZZP-er, stoppen met werken, ontslag, promotie, meer/minder gaan werken, echtscheiding, samenwonen, trouwen, kind erbij. Is het inkomen van u of uw partner in werkelijkheid hoger, dan is de Voorlopige Teruggaaf of Toeslagen misschien te hoog vastgesteld. Ook verzekeringen kunnen invloed hebben op uw belastingaangifte. En heeft u uw hypotheek omgezet en daardoor een lagere hypotheekrente is, dan krijgt u minder belastingaftrek, wat ook invloed heeft op uw Toeslagen.
Toeslagen & Voorlopige Teruggaaf/ Voorlopige Aanslag kan via ons voor u worden aangepast/aangevraagd of zelfs stop gezet.

Onze actuele fiscale nieuwsbrieven en de eindejaarsjaartips vertellen meer. Deze ontvangen aangesloten cliënten in hun mailbox. Ook gedurende het jaar worden zij met de actualiteiten bijgepraat ter belastingbesparing. Ook vindt u daarin de actuele schenkingsvrijstellingen. Ook onder de schenkingsvrijstelling kan het zijn dat u aangifte moet doen voor 1 maart.

Particulieren met zonnepanelen kunnen aangemerkt worden als ondernemer en moeten zich bij de Belastingdienst melden. Of u vrijstelling of BTW-plichtig bent, kunnen wij u vertellen. Maakt u dan even een afspraak om uw persoonlijke situatie door te spreken en of het regelen van mogelijke belastingteruggaaf. Recent is er opnieuw een nieuw wetsbesluit uitgebracht met voorwaarden voor teruggaaf. Vaak zien wij dat bij aankoop verkeerd fiscaal advies is gegeven en men daarom belasting geld mis loopt. Voorkom dat u de BTW teruggaaf uit zonnepanelen 2022 misloopt. Wij helpen u graag.

Wat mag je als scholier of student bijverdienen zonder dat de kinderbijslag of studiefinanciering in geding komt? Klik hier voor de rekentool. Tip: middels T-biljet kan men de loonheffing terugvragen. Wij helpen u daar graag bij. Let op: Studiekosten zijn in 2022 een STAP-budget via het UWV. Voor ZZP-ers geldt dat zakelijke studiekosten ongewijzigd aftrekbaar blijven.

Over de belasting over het vermogen, sparen & beleggen, is middels een rechtsvraag over box 3 onlangs beantwoord. De Hoge Raad heeft een uitspraak gedaan dat het aan de wetgever is om de heffing aan te passen. Onze nieuwsbrief vertelt u meer over de actuele tarieven en het verloop van deze discussie en of het zin voor u heeft om bezwaar in te dienen. Na het Kerstarrest 2021 zijn er in 2022 nieuwe rekentabellen box 3 belasting. In augustus 2022 is een herstelactie voor de jaren 2017 tot heden begonnen. Dus het kan ook gevolgen hebben voor de Voorlopige Aanslag 2022 en Inkomstenbelasting 2021. Vooral fiscale partners kunnen extra voordeliger uitpakken bovenop de herberekening, maar dan moet u wel zelf aan de slag. Uitbesteden aan ons kan ook, wacht u niet te lang i.v.m. fiscale deadline. Heeft u bezwaar of geen bezwaarschrift ingediend bij de Belastingdienst, of moet u nog aangifte doen? Neem contact met ons op. Wij geven u graag (bespaar)tips mee. Onze nieuwsbrief praat u regelmatig hierover bij.

Voor toeslagen gelden andere belastingvrije spaardrempels sinds 1.1.2021 en krijgt u 2 nieuwe vermogensbeschikkingen. Het Kerstarrest 2021 kan ook gevolgen hebben voor uw Toeslagen, zodat u meer toeslag krijgt, zoals hierboven beschreven. Wij kunnen u hierbij helpen. Wacht u niet te lang.

Pensioen? Dat moet u nu doen ! Gezien de wijzigende wet- en regelgeving en de komende kabinetsplannen, weet u zeker dat u met een goed pensioen later kunt rondkomen? Graag blikken wij met u vooruit en vertellen wij welke fiscaliteiten en of aftrekposten er voor u nog liggen. Bent u particulier, kleine ondernemer of zzp-er, maak dan een afspraak.

Om schijnzelfstandigen onder ZZP-ers aan te pakken, komt het kabinet met nieuwe maatregelen. De VAR is afgeschafte, de wet BDA is ontstaan en een webmodule is in gang gezet. Voor vragen, belt u ons op 0725721851 of volg ons complete Starterstraject.

Bent u in het verleden uw huurtoeslag kwijtgeraakt terwijl u verworven recht had? Misschien was dat onterecht. Heeft u een huurwoning, dan kan u wellicht in aanmerking komen voor Huurtoeslag. Als uw huur iets verhoogd is en u woont in dezelfde woning, dan kunt u toch in aanmerking blijven komen via de Verworvenhuurrecht-regeling. Neem dan contact op.

Heeft u partneralimentatie betaald? Doe nu aangifte; u kunt een aftrekpost krijgen.

Ontvangt u partneralimentatie, ook dan regelen wij graag uw belastingaangifte zodat u gespreid kunt betalen in plaats van in 1x achteraf. Wij helpen u graag.

De Corona-maatregelen kunnen gevolgen hebben voor uw Belasting & Toeslagen als u meer / minder inkomen heeft. Stel deze op tijd bij en voorkom terugbetaling. Hulp nodig? Boek hier een afspraak.

Voor de Kinderopvangtoeslag gelden sinds 2012 nieuwe regels, waarbij ook gekeken wordt naar de werkuren. In 2016 zijn aanvullende regels opgesteld.
In 2020 zijn er Corona-maatregelen in het leven geroepen tot en met 2021. Hierbij gaat de SVB compensatie kinderopvang uitbetalen. In belastingmaatregelen 2021 staat dat er meer menselijke maat komt. Zo kunnen mensen meer kinderopvangtoeslag krijgen als hun echtgenoot in een verpleeghuis is opgenomen. Men wil de werkuren-eis weer los gaan laten.

Bent u 18 jaar geworden, dan kunt u ook recht hebben op Zorgtoeslag. Bel 072-5721851 voor hulp bij uw aanvraag. Doe hier de check.

Als iemand uit uw huishouden vertrekt en het inkomen is gestegen, dan kan dat onevenredig uitpakken voor uw toeslagen. Toeslagen kent sinds 2018 voor bepaalde gevallen weer de 10%-regeling; een regeling van weggeweest is weer terug. Deze regeling biedt uitkomst voor uw Toeslagenrecht, wat gunstig voor u kan uitpakken.

Zelfstandigenaftrek is sinds 2012 een vast bedrag geworden. Per 2020 wordt deze per jaar met €250 afgebouwd. De zelfstandigenaftrek daalt met ingang van 2021 in zeven stappen van € 360, een stap van € 390 en acht stappen van € 110 naar € 3.240 in 2036. Heeft u dezelfde winst als vorig jaar dan dient u meer belasting te betalen. Wij kunnen u vertellen hoe u belasting kunt besparen.

Tijdens de hulp bij belastingaangifte, bleken er meer mensen recht op Toeslagen te hebben, mede door aangepaste wetgeving, dan die ze zelf hadden ingeschat. Een leuke meevaller en de moeite waard om de aangifte inkomstenbelasting te laten controleren.

Heeft u PGB? Dan kunnen wij u wellicht helpen zoals bijvoorbeeld u begeleiden, ondersteunen en structuur geven aan uw administratie. Wij zijn PGB gecertificeerd.

Ten onrechte geen Kindgebondenbudget 2013-2017 ontvangen, dat overkwam 400.000 mensen. Bij het controleren van het niet-gebruik van toeslagen blijkt nu dat het kindgebondenbudget na het stopzetten niet automatisch weer werd toegekend. Bijvoorbeeld wanneer het kindgebondenbudget door een te hoog inkomen is stopgezet, maar de ouder(s) daarna wel weer voldoen aan de voorwaarden. In 2021 krijgen meer mensen kindgebondenbudget. Het kan dus zijn dat u voor 2020 niets kreeg, maar voor 2021 wél. Ook wanneer u 3 of meer kinderen heeft, krijgt u meer budget. Voor gescheiden ouders geldt er een speciale regeling als zij co-ouders zijn. Kindertoeslag heet sinds 2009 Kindgebondenbudget/KGB. Wij rekenen graag uw toeslagrecht uit. Maak een afspraak via ons contactformulier hier.

Prinsjesdag: Uw koets van de zaak kan zwaarder belast worden. Hoeveel u meer kwijt bent per jaar, berekenen wij graag naar aanleiding van uw privé-omstandigheden. Daarnaast is de aftrekbaarheid eigen woning omlaag gegaan door de versnelde 2-schijven invoering en dit beïnvloedt o.a. uw huishoudgeld. Budgetteren wordt wel zo belangrijk. Wij helpen u graag.

Loonschalen, uw salaris? Er zijn nieuwe richtlijnen; het minimumloon is minimumuurloon per 1.1.2024 geworden. Wij maken ook voor uw personeel salarisstroken fiscaal compleet inclusief bij uw wens ook Online. Werkgever en werknemer krijgen dan hun eigen portal. De Zaak op Zak.

Nix zonder ID: Ons kantoor heeft zich te houden aan wet- en regelgeving. Alleen met een geldig ID kunt u bij ons terecht.

Zelfstandig werkende vrouwen kunnen toch rekenen op een zwangerschapsuitkering van de overheid. Dat is ontstaan naar aanleiding van een juridische procedure tegen de Staat bij de Haagse rechtbank op woensdag 25 juli 2007. Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann spande samen met de FNV de zaak aan. Anno 2017 is de procedure gewonnen. Vanaf mei 2018 kunnen de uitkeringen worden aangevraagd als compensatie over oude jaren. Wij helpen u graag.

NOS: 10 jaar BelastingMalaise bij de Belastingdienst. Consumentenbond geeft Belastingdienst weer een onvoldoende. Belastingdienst houdt gegevens achter waardoor mensen de financieel in de problemen zijn gekomen. Lees hier wat RTL nieuws hierover meldt. Medio 2020 is er een speciaal HerstelTeam Toeslagen bij de Belastingdienst ingezet. Er zijn plannen om Toeslagen helemaal af te gaan schaffen.

Kinderen & vakantiewerk: heeft u kinderbijslag of studeren uw kinderen? Bijverdienen kan tot een toegestane maximum om uw recht te behouden tot en met 2019 (€ 14.682,96). In 2020 is de grens voor bijverdienen voor alle studenten vervallen, ook als zij winst uit eigen onderneming maken. Een mooie meevaller in tijd van Corona.

Telefonisch bezwaar gemaakt of ingetrokken? Let u even op, lees hier meer....

Is er iemand overleden? U kunt te maken krijgen met het doen van Overlijdensaangifte, naast de aangifte Erfbelasting. Hebt u eerder dit jaar een aanslag erfbelasting ontvangen vanwege een overlijden in de periode 2017-2020? En wordt daarin belastingrente berekend? Dan hoeft u deze belastingrente in de aanslag niet te betalen. Het bedrag van de erfbelasting zelf moet u wel op tijd betalen. De belastingrente gaat weer van start voor overlijdens vanaf 1 januari 2021.

De fiscale voorwaarden 2018 voor samenwonenden en stiefkinderen is gewijzigd; dit kan gevolgen hebben voor uw belasting teruggaaf en of toeslagen. In een adviesgesprek informeren wij u graag wat het voor u persoonlijk betekent. Bel ons of vul het contactformulier in.

Ons kantoor is verkozen om de nieuwe systemen van de Belastingdienst te testen, zodat de belastingaangiften beter en sneller door de Belastingdienst afgerond kunnen worden. De machtigingsbrieven zijn eveneens door ons kantoor geredigeerd. Vervolgens is deze pilot met QRcode landelijk uitgerold. Uiteraard blijft onze kwaliteit hetgeen u gewend bent van ons: u krijgt messcherpe aangiften.

Van buitenlands vermogen heeft de Belastingdienst in 5 jaar tijd meer dan 2,2 miljard euro aan belastingen en boetes opgebracht. Bijna een derde kwam van spijtoptanten die gebruik maakten van de inkeerregeling, waarmee zij een boete hebben voorkomen. Van deze regeling kunt u nog steeds gebruik maken als u uw geld of vakantiehuis vergeten bent aan te geven. Via de inkeerregeling kunt u vrijwillig verbeteren. Vanaf 1.7.2016 geldt bij vrijwillig melden van zwartsparen een boete van 120%. Bij niet melden geldt een boete van maximaal 300%. De inkeerregeling is in 2018 in zijn geheel vervallen.

De BTW-regeling is gewijzigd, ook door de Corona 2020/2021. Onderneemt u in producten en of diensten in o.a. de sectoren verhuur, computer(-middelen), kappers, klussenbedrijf, bouw, schilders, stukadoren, isolatie, renovatie, architect, ingenieur, constructeur, bloemist, hovenier, kok, medici, medische hulp- en geneesmiddelen, tandtechniek, audicien, orthopedie, sport, schoenmaker, textiel, recreatie en vrije tijd, cinema, toneel, muziek, vervoer, fietsen, eet– en drinkwaren, creatief, (cadeau-)verpakkingen, kinderpakketjes, (hulp-)dieren, kunst, boeken, drukwerk, educatie, energie? Dan is het tijd om uw facturen en administratie aan te passen. Bij sommige branches stopte de regeling op 1 juli 2015. Ook in 2016, 2017 en 2018 zijn er nieuwe regels voor de BTW van producten en diensten. Maar ook de zakenauto / bestelbus valt onder deze regeling alsmede de kortingsregeling voor kleine ondernemers. Dit zijn een aantal voorbeelden. Elk jaar zijn er (tussentijdse) wijzigingen in de BTW-percentages. In 2019 is de 9%-regeling van toepassing. In 2020 is er een nieuwe kleine ondernemersregeling van kracht, de OVOB/ KOR. Aangeslotenen krijgen dan direct een update. De corona-maatregelen en de Brexit hebben ook invloed op de BTW-aangifte.

Let op uw shopgedrag, dat kan u geld besparen als u weet waar u webshopt !

Uitkomen met uw inkomen? Bel voor persoonlijk gesprek 072-5721851. Een goed huishoudbudget is een must, zowel zakelijk als privé. Wij helpen u graag en zo hoeft u niet op de boodschappen te bezuinigen. Deze zijn immers uw cheque voor een goede gezondheid en minder zorgkosten op lange termijn. Het kan dus anders als u via onze hulp wilt uitkomen met uw inkomen!

Samenwerken in de boekhouding, BTW en Jaarrekening? Uw Facturen & Offertes zijn de basis! Administratie compleet uitbesteden en online samenwerken is mogelijk. Graag bespreken wij uw wensen. Bel voor vrijblijvend kennismakingsgesprek en offerte van onze boekhouder: 0725721851 of stuur een bericht via ons contactformulier hier.

Elke startende ondernemer / zzp-er kan bij ons een starterstraject volgen, individueel en u bent fiscaal up-to-date met onze PraktijkCURSUS. Geen blabla, maar een to-the-point praktische workshop.

Belastingaanslag? Gebruik de Betalingskenmerk Omrekenmodule Belastingdienst voor al uw betalingen en aanslagen. Lees meer...

Ontslagen? Promotie? Gestopt met werken? Verliesjaar? Baan gevonden? Bij fluctuatie in uw inkomen tussen oude jaren kunnen wij over oude aangiften via middeling extra belastinggeld retour halen. Meer weten? Bel 072-57 21 8 51 voor afspraak, want Oude Aanslagen zijn vaak Geld waard.

Als werkgever & werknemer kunt u uw digitale documenten zoals salarisspecificaties, arbeidsovereenkomsten, personeelscorrespondentie e.d. online inzien en desgewenst printen of opslaan op uw eigen computer. Deze service bieden wij u geheel kosteloos aan! klik hier voor meer info.

Zakenauto: er is sinds 2012 Verklaring geen privé gebruik voor de auto of bus van de zaak. Wilt u deze onder fiscale voorwaarden aanvragen, dan kunt u via ons terecht om bijtelling te voorkomen.

De belastingdienst heeft bepaald dat er sprake is van een communicatiemiddel (smartphone/tablet) als het beeldscherm een diagonaal heeft van o.a. niet meer dan 7 inch. Dit heeft gevolgen voor de bijtelling.

Uw belastingaangifte of bedrijfsadministratie nemen we graag over van u. Lees meer hier... Wij geven u persoonlijke tips en advies als handvatten mee.

Sinds 1-1-2010 gelden nieuwe BTW-richtlijnen voor alle landen in de EU. U moet dan opgaaf ICP maken. De nieuwe intredende landen in de EU krijgen ook een BTW-nummer. Houdt u rekening met de intracommunautaire regeling bij in-/verkoop. In 2020 en 2021 zijn de regels weer gewijzigd.

De heffings- en de invorderingsrente wordt per kwartaal vastgesteld door de belastingdienst. Tip: controleer uw belastingaanslagen om terugbetaling met extra rente te voorkomen. Tegenwoordig heet het belastingrente. In tijden van Corona zijn er aanpassingen gekomen.

Wij kunnen uw ziektekostenaftrek en meer aftrekposten voor u regelen: Bel: 072-5721851 Er is meer mogelijk dan u voor mogelijk heeft gehouden.

Op 1 juli 2008 is de nieuwe Handelsregisterwet ingetreden: de Kamer van Koophandel is de basisregistratie van alle ondernemingen en rechtspersonen. Uiterlijk 2014 zijn alle overheden ook ingeschreven.

Het logo op bedrijfskleding dient toch bij elk kledingstuk minimaal 70 cm2 te zijn, aldus uitspraak van de Hoge Raad op 12 augustus 2005. Dan pas mag kleding als werkkleding aangemerkt worden.

De Vestigingswet is 18 juli 2007 per Koninklijk Besluit volledig afgeschaft. Starters in de bouw-, installatie-, vervoermiddelen- en levensmiddelensector hebben vanaf vandaag geen vestigingsvergunning meer nodig om hun bedrijf te starten. Starters moesten voldoen aan eisen op het gebied van veiligheid, gezondheidsbescherming en milieu. Met diploma’s moest dit worden aangetoond.

Verplichtingensignaal is een nieuwe registratie van uw motorrijtuigenbelasting MRB wanneer u niet of gedeeltelijk niet betaald heeft. U krijgt dan een blokkering op uw kentekenregistratie, waardoor u geen nieuwe voertuig kunt kopen en of van de weg gehaald kan worden met o.a. uw auto, caravan, bromfiets of motor.

 

Fiscaal en economisch nieuws

De meest recente nieuwsberichten worden per e-mail verzonden. Enkele headlines vindt u hieronder. De logica van de belastingregels is soms ver te zoeken. De regels zijn complex en wijzigen snel, daarom houden wij voor u ons vak goed bij. Voor ondernemers zijn adviseurskosten aftrekbaar. Dat zou ook voor particulieren moeten zijn vinden wij. Bij bezwaar via ons kunt u in aanmerking komen voor kostenvergoeding; zo wordt u als particulier of ondernemer door de Belastingdienst toch nog enigszins tegemoet gekomen.

Belastingaangiften worden verwerkt met door de belastingdienst goedgekeurde software. Zo kunt u met een gerust hart uw zaken door ons laten behartigen.
Heeft u vragen over software? Onze softwaretesters kunnen u alles over de must have vertellen. Maak een afspraak voor een adviesgesprek.

Ook wij geven gehoor aan de Corona-crisis-maatregelen en hebben een aangepaste werkwijze. Wij houden de wijzigende wet- en regeling voor u scherp in de gaten. Wij zijn bereikbaar op afspraak, via telefoon, chat, beeldbellen, email en het contactformulier. Aangesloten cliënten hebben de fiscale & financiële maatregelen van de overheid middels nieuwsbrieven ontvangen. Onze kennis die wij opdoen, ook via Permanente Educatie, delen wij graag met u. Zo houden we ook de vinger aan de pols voor u.

Goedkope Belastingaangifte: hoe u voor een paar tientjes Duurkoop krijgt, lees hier meer.....

Op zoek naar een boekhouder waarmee u langdurig kunt samenwerken en sparren? Gestart als zzp-er, eenmanszaak of vof? U kunt bij ons ook terecht voor Online Boekhouden of een andere samenwerking voor uw boekhouding. Wacht niet tot het jaar om is, maar sluit u zich nu aan, ontvang tips & advies en uw BTW-aangifte & Jaarrekening zijn sneller klaar in ons moderne boekhoudpakket met handige Apps waar u uw cijfers bij de hand heeft; zo heeft u Uw zaak op zak. Wij richten uw administratie compleet in en u kunt eenvoudig onderweg factureren. Voor starters hebben wij een speciaal starterstraject. Een volledig digitale samenwerking met een persoonlijke aanpak is een van de vele mogelijkheden. Met onze samenwerking bouwt u aan uw onderneming en financieel / fiscaal gewin.

Ondernemers zijn verplicht om hun jaaraangifte elektronisch in te dienen. Wij zijn u graag van dienst. Lees meer hier...

Definitieve Aanslag gekregen & Extra geld verdienen? Laat u deze controleren of dit ook voor u extra geld  oplevert met uw 3 oude aanslagen als u een transitievergoeding, ontslagvergoeding, gouden handdruk, of opslag heeft gekregen of geen werk meer heeft. Ook als u als gestart bent met een nieuwe baan, ook als student. Lees meer hier over Middeling. Deze mooie regeling wil de Belastingdienst gaan beëindigen. Zie voorbeeld hier.... Maak daarom snel een afspraak.

Life-Events: de Belastingdienst heeft niet altijd de laatste inkomensgegevens van u en uw partner. Van invloed is starten als ZZP-er, stoppen met werken, ontslag, promotie, meer/minder gaan werken, echtscheiding, samenwonen, trouwen, kind erbij. Is het inkomen van u of uw partner in werkelijkheid hoger, dan is de Voorlopige Teruggaaf of Toeslagen misschien te hoog vastgesteld. Ook verzekeringen kunnen invloed hebben op uw belastingaangifte. En heeft u uw hypotheek omgezet en daardoor een lagere hypotheekrente is, dan krijgt u minder belastingaftrek, wat ook invloed heeft op uw Toeslagen.
Toeslagen & Voorlopige Teruggaaf/ Voorlopige Aanslag kan via ons voor u worden aangepast/aangevraagd of zelfs stop gezet.

Onze actuele fiscale nieuwsbrieven en de eindejaarsjaartips vertellen meer. Deze ontvangen aangesloten cliënten in hun mailbox. Ook gedurende het jaar worden zij met de actualiteiten bijgepraat ter belastingbesparing. Ook vindt u daarin de actuele schenkingsvrijstellingen. Ook onder de schenkingsvrijstelling kan het zijn dat u aangifte moet doen voor 1 maart.

Particulieren met zonnepanelen kunnen aangemerkt worden als ondernemer en moeten zich bij de Belastingdienst melden. Of u vrijstelling of BTW-plichtig bent, kunnen wij u vertellen. Maakt u dan even een afspraak om uw persoonlijke situatie door te spreken en of het regelen van mogelijke belastingteruggaaf. Recent is er opnieuw een nieuw wetsbesluit uitgebracht met voorwaarden voor teruggaaf. Vaak zien wij dat bij aankoop verkeerd fiscaal advies is gegeven en men daarom belasting geld mis loopt. Voorkom dat u de BTW teruggaaf uit zonnepanelen 2022 misloopt. Wij helpen u graag.

Wat mag je als scholier of student bijverdienen zonder dat de kinderbijslag of studiefinanciering in geding komt? Klik hier voor de rekentool. Tip: middels T-biljet kan men de loonheffing terugvragen. Wij helpen u daar graag bij. Let op: Studiekosten zijn in 2022 een STAP-budget via het UWV. Voor ZZP-ers geldt dat zakelijke studiekosten ongewijzigd aftrekbaar blijven.

Over de belasting over het vermogen, sparen & beleggen, is middels een rechtsvraag over box 3 onlangs beantwoord. De Hoge Raad heeft een uitspraak gedaan dat het aan de wetgever is om de heffing aan te passen. Onze nieuwsbrief vertelt u meer over de actuele tarieven en het verloop van deze discussie en of het zin voor u heeft om bezwaar in te dienen. Na het Kerstarrest 2021 zijn er in 2022 nieuwe rekentabellen box 3 belasting. In augustus 2022 is een herstelactie voor de jaren 2017 tot heden begonnen. Dus het kan ook gevolgen hebben voor de Voorlopige Aanslag 2022 en Inkomstenbelasting 2021. Vooral fiscale partners kunnen extra voordeliger uitpakken bovenop de herberekening, maar dan moet u wel zelf aan de slag. Uitbesteden aan ons kan ook, wacht u niet te lang i.v.m. fiscale deadline. Heeft u bezwaar of geen bezwaarschrift ingediend bij de Belastingdienst, of moet u nog aangifte doen? Neem contact met ons op. Wij geven u graag (bespaar)tips mee. Onze nieuwsbrief praat u regelmatig hierover bij.

Voor toeslagen gelden andere belastingvrije spaardrempels sinds 1.1.2021 en krijgt u 2 nieuwe vermogensbeschikkingen. Het Kerstarrest 2021 kan ook gevolgen hebben voor uw Toeslagen, zodat u meer toeslag krijgt, zoals hierboven beschreven. Wij kunnen u hierbij helpen. Wacht u niet te lang.

Pensioen? Dat moet u nu doen ! Gezien de wijzigende wet- en regelgeving en de komende kabinetsplannen, weet u zeker dat u met een goed pensioen later kunt rondkomen? Graag blikken wij met u vooruit en vertellen wij welke fiscaliteiten en of aftrekposten er voor u nog liggen. Bent u particulier, kleine ondernemer of zzp-er, maak dan een afspraak.

Om schijnzelfstandigen onder ZZP-ers aan te pakken, komt het kabinet met nieuwe maatregelen. De VAR is afgeschafte, de wet BDA is ontstaan en een webmodule is in gang gezet. Voor vragen, belt u ons op 0725721851 of volg ons complete Starterstraject.

Bent u in het verleden uw huurtoeslag kwijtgeraakt terwijl u verworven recht had? Misschien was dat onterecht. Heeft u een huurwoning, dan kan u wellicht in aanmerking komen voor Huurtoeslag. Als uw huur iets verhoogd is en u woont in dezelfde woning, dan kunt u toch in aanmerking blijven komen via de Verworvenhuurrecht-regeling. Neem dan contact op.

Heeft u partneralimentatie betaald? Doe nu aangifte; u kunt een aftrekpost krijgen.

Ontvangt u partneralimentatie, ook dan regelen wij graag uw belastingaangifte zodat u gespreid kunt betalen in plaats van in 1x achteraf. Wij helpen u graag.

De Corona-maatregelen kunnen gevolgen hebben voor uw Belasting & Toeslagen als u meer / minder inkomen heeft. Stel deze op tijd bij en voorkom terugbetaling. Hulp nodig? Boek hier een afspraak.

Voor de Kinderopvangtoeslag gelden sinds 2012 nieuwe regels, waarbij ook gekeken wordt naar de werkuren. In 2016 zijn aanvullende regels opgesteld.
In 2020 zijn er Corona-maatregelen in het leven geroepen tot en met 2021. Hierbij gaat de SVB compensatie kinderopvang uitbetalen. In belastingmaatregelen 2021 staat dat er meer menselijke maat komt. Zo kunnen mensen meer kinderopvangtoeslag krijgen als hun echtgenoot in een verpleeghuis is opgenomen. Men wil de werkuren-eis weer los gaan laten.

Bent u 18 jaar geworden, dan kunt u ook recht hebben op Zorgtoeslag. Bel 072-5721851 voor hulp bij uw aanvraag. Doe hier de check.

Als iemand uit uw huishouden vertrekt en het inkomen is gestegen, dan kan dat onevenredig uitpakken voor uw toeslagen. Toeslagen kent sinds 2018 voor bepaalde gevallen weer de 10%-regeling; een regeling van weggeweest is weer terug. Deze regeling biedt uitkomst voor uw Toeslagenrecht, wat gunstig voor u kan uitpakken.

Zelfstandigenaftrek is sinds 2012 een vast bedrag geworden. Per 2020 wordt deze per jaar met €250 afgebouwd. De zelfstandigenaftrek daalt met ingang van 2021 in zeven stappen van € 360, een stap van € 390 en acht stappen van € 110 naar € 3.240 in 2036. Heeft u dezelfde winst als vorig jaar dan dient u meer belasting te betalen. Wij kunnen u vertellen hoe u belasting kunt besparen.

Tijdens de hulp bij belastingaangifte, bleken er meer mensen recht op Toeslagen te hebben, mede door aangepaste wetgeving, dan die ze zelf hadden ingeschat. Een leuke meevaller en de moeite waard om de aangifte inkomstenbelasting te laten controleren.

Heeft u PGB? Dan kunnen wij u wellicht helpen zoals bijvoorbeeld u begeleiden, ondersteunen en structuur geven aan uw administratie. Wij zijn PGB gecertificeerd.

Ten onrechte geen Kindgebondenbudget 2013-2017 ontvangen, dat overkwam 400.000 mensen. Bij het controleren van het niet-gebruik van toeslagen blijkt nu dat het kindgebondenbudget na het stopzetten niet automatisch weer werd toegekend. Bijvoorbeeld wanneer het kindgebondenbudget door een te hoog inkomen is stopgezet, maar de ouder(s) daarna wel weer voldoen aan de voorwaarden. In 2021 krijgen meer mensen kindgebondenbudget. Het kan dus zijn dat u voor 2020 niets kreeg, maar voor 2021 wél. Ook wanneer u 3 of meer kinderen heeft, krijgt u meer budget. Voor gescheiden ouders geldt er een speciale regeling als zij co-ouders zijn. Kindertoeslag heet sinds 2009 Kindgebondenbudget/KGB. Wij rekenen graag uw toeslagrecht uit. Maak een afspraak via ons contactformulier hier.

Prinsjesdag: Uw koets van de zaak kan zwaarder belast worden. Hoeveel u meer kwijt bent per jaar, berekenen wij graag naar aanleiding van uw privé-omstandigheden. Daarnaast is de aftrekbaarheid eigen woning omlaag gegaan door de versnelde 2-schijven invoering en dit beïnvloedt o.a. uw huishoudgeld. Budgetteren wordt wel zo belangrijk. Wij helpen u graag.

Loonschalen per 2022 en 2023. Nieuwsgierig? Bereken uw loon hier. Wij maken ook voor uw personeel salarisstroken fiscaal compleet inclusief bij uw wens ook Online. Werkgever en werknemer krijgen dan hun eigen portal. De Zaak op Zak.

Nix zonder ID: Ons kantoor heeft zich te houden aan wet- en regelgeving. Alleen met een geldig ID kunt u bij ons terecht.

Zelfstandig werkende vrouwen kunnen toch rekenen op een zwangerschapsuitkering van de overheid. Dat is ontstaan naar aanleiding van een juridische procedure tegen de Staat bij de Haagse rechtbank op woensdag 25 juli 2007. Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann spande samen met de FNV de zaak aan. Anno 2017 is de procedure gewonnen. Vanaf mei 2018 kunnen de uitkeringen worden aangevraagd als compensatie over oude jaren. Wij helpen u graag.

NOS: 10 jaar BelastingMalaise bij de Belastingdienst. Consumentenbond geeft Belastingdienst weer een onvoldoende. Belastingdienst houdt gegevens achter waardoor mensen de financieel in de problemen zijn gekomen. Lees hier wat RTL nieuws hierover meldt. Medio 2020 is er een speciaal HerstelTeam Toeslagen bij de Belastingdienst ingezet. Er zijn plannen om Toeslagen helemaal af te gaan schaffen.

Kinderen & vakantiewerk: heeft u kinderbijslag of studeren uw kinderen? Bijverdienen kan tot een toegestane maximum om uw recht te behouden tot en met 2019 (€ 14.682,96). In 2020 is de grens voor bijverdienen voor alle studenten vervallen, ook als zij winst uit eigen onderneming maken. Een mooie meevaller in tijd van Corona.

Telefonisch bezwaar gemaakt of ingetrokken? Let u even op, lees hier meer....

Is er iemand overleden? U kunt te maken krijgen met het doen van Overlijdensaangifte, naast de aangifte Erfbelasting. Hebt u eerder dit jaar een aanslag erfbelasting ontvangen vanwege een overlijden in de periode 2017-2020? En wordt daarin belastingrente berekend? Dan hoeft u deze belastingrente in de aanslag niet te betalen. Het bedrag van de erfbelasting zelf moet u wel op tijd betalen. De belastingrente gaat weer van start voor overlijdens vanaf 1 januari 2021.

De fiscale voorwaarden 2018 voor samenwonenden en stiefkinderen is gewijzigd; dit kan gevolgen hebben voor uw belasting teruggaaf en of toeslagen. In een adviesgesprek informeren wij u graag wat het voor u persoonlijk betekent. Bel ons of vul het contactformulier in.

Ons kantoor is verkozen om de nieuwe systemen van de Belastingdienst te testen, zodat de belastingaangiften beter en sneller door de Belastingdienst afgerond kunnen worden. De machtigingsbrieven zijn eveneens door ons kantoor geredigeerd. Vervolgens is deze pilot met QRcode landelijk uitgerold. Uiteraard blijft onze kwaliteit hetgeen u gewend bent van ons: u krijgt messcherpe aangiften.

Van buitenlands vermogen heeft de Belastingdienst in 5 jaar tijd meer dan 2,2 miljard euro aan belastingen en boetes opgebracht. Bijna een derde kwam van spijtoptanten die gebruik maakten van de inkeerregeling, waarmee zij een boete hebben voorkomen. Van deze regeling kunt u nog steeds gebruik maken als u uw geld of vakantiehuis vergeten bent aan te geven. Via de inkeerregeling kunt u vrijwillig verbeteren. Vanaf 1.7.2016 geldt bij vrijwillig melden van zwartsparen een boete van 120%. Bij niet melden geldt een boete van maximaal 300%. De inkeerregeling is in 2018 in zijn geheel vervallen.

De BTW-regeling is gewijzigd, ook door de Corona 2020/2021. Onderneemt u in producten en of diensten in o.a. de sectoren verhuur, computer(-middelen), kappers, klussenbedrijf, bouw, schilders, stukadoren, isolatie, renovatie, architect, ingenieur, constructeur, bloemist, hovenier, kok, medici, medische hulp- en geneesmiddelen, tandtechniek, audicien, orthopedie, sport, schoenmaker, textiel, recreatie en vrije tijd, cinema, toneel, muziek, vervoer, fietsen, eet– en drinkwaren, creatief, (cadeau-)verpakkingen, kinderpakketjes, (hulp-)dieren, kunst, boeken, drukwerk, educatie, energie? Dan is het tijd om uw facturen en administratie aan te passen. Bij sommige branches stopte de regeling op 1 juli 2015. Ook in 2016, 2017 en 2018 zijn er nieuwe regels voor de BTW van producten en diensten. Maar ook de zakenauto / bestelbus valt onder deze regeling alsmede de kortingsregeling voor kleine ondernemers. Dit zijn een aantal voorbeelden. Elk jaar zijn er (tussentijdse) wijzigingen in de BTW-percentages. In 2019 is de 9%-regeling van toepassing. In 2020 is er een nieuwe kleine ondernemersregeling van kracht, de OVOB/ KOR. Aangeslotenen krijgen dan direct een update. De corona-maatregelen en de Brexit hebben ook invloed op de BTW-aangifte.

Let op uw shopgedrag, dat kan u geld besparen als u weet waar u webshopt !

Uitkomen met uw inkomen? Bel voor persoonlijk gesprek 072-5721851. Een goed huishoudbudget is een must, zowel zakelijk als privé. Wij helpen u graag en zo hoeft u niet op de boodschappen te bezuinigen. Deze zijn immers uw cheque voor een goede gezondheid en minder zorgkosten op lange termijn. Het kan dus anders als u via onze hulp wilt uitkomen met uw inkomen!

Samenwerken in de boekhouding, BTW en Jaarrekening? Uw Facturen & Offertes zijn de basis! Administratie compleet uitbesteden en online samenwerken is mogelijk. Graag bespreken wij uw wensen. Bel voor vrijblijvend kennismakingsgesprek en offerte van onze boekhouder: 0725721851 of stuur een bericht via ons contactformulier hier.

Elke startende ondernemer / zzp-er kan bij ons een starterstraject volgen, individueel en u bent fiscaal up-to-date met onze PraktijkCURSUS. Geen blabla, maar een to-the-point praktische workshop.

Belastingaanslag? Gebruik de Betalingskenmerk Omrekenmodule Belastingdienst voor al uw betalingen en aanslagen. Lees meer...

Ontslagen? Promotie? Gestopt met werken? Verliesjaar? Baan gevonden? Bij fluctuatie in uw inkomen tussen oude jaren kunnen wij over oude aangiften via middeling extra belastinggeld retour halen. Meer weten? Bel 072-57 21 8 51 voor afspraak, want Oude Aanslagen zijn vaak Geld waard.

Als werkgever & werknemer kunt u uw digitale documenten zoals salarisspecificaties, arbeidsovereenkomsten, personeelscorrespondentie e.d. online inzien en desgewenst printen of opslaan op uw eigen computer. Deze service bieden wij u geheel kosteloos aan! klik hier voor meer info.

Zakenauto: er is sinds 2012 Verklaring geen privé gebruik voor de auto of bus van de zaak. Wilt u deze onder fiscale voorwaarden aanvragen, dan kunt u via ons terecht om bijtelling te voorkomen.

De belastingdienst heeft bepaald dat er sprake is van een communicatiemiddel (smartphone/tablet) als het beeldscherm een diagonaal heeft van o.a. niet meer dan 7 inch. Dit heeft gevolgen voor de bijtelling.

Uw belastingaangifte of bedrijfsadministratie nemen we graag over van u. Lees meer hier... Wij geven u persoonlijke tips en advies als handvatten mee.

Sinds 1-1-2010 gelden nieuwe BTW-richtlijnen voor alle landen in de EU. U moet dan opgaaf ICP maken. De nieuwe intredende landen in de EU krijgen ook een BTW-nummer. Houdt u rekening met de intracommunautaire regeling bij in-/verkoop. In 2020 en 2021 zijn de regels weer gewijzigd.

De heffings- en de invorderingsrente wordt per kwartaal vastgesteld door de belastingdienst. Tip: controleer uw belastingaanslagen om terugbetaling met extra rente te voorkomen. Tegenwoordig heet het belastingrente. In tijden van Corona zijn er aanpassingen gekomen.

Wij kunnen uw ziektekostenaftrek en meer aftrekposten voor u regelen: Bel: 072-5721851 Er is meer mogelijk dan u voor mogelijk heeft gehouden.

Op 1 juli 2008 is de nieuwe Handelsregisterwet ingetreden: de Kamer van Koophandel is de basisregistratie van alle ondernemingen en rechtspersonen. Uiterlijk 2014 zijn alle overheden ook ingeschreven.

Het logo op bedrijfskleding dient toch bij elk kledingstuk minimaal 70 cm2 te zijn, aldus uitspraak van de Hoge Raad op 12 augustus 2005. Dan pas mag kleding als werkkleding aangemerkt worden.

De Vestigingswet is 18 juli 2007 per Koninklijk Besluit volledig afgeschaft. Starters in de bouw-, installatie-, vervoermiddelen- en levensmiddelensector hebben vanaf vandaag geen vestigingsvergunning meer nodig om hun bedrijf te starten. Starters moesten voldoen aan eisen op het gebied van veiligheid, gezondheidsbescherming en milieu. Met diploma’s moest dit worden aangetoond.

Verplichtingensignaal is een nieuwe registratie van uw motorrijtuigenbelasting MRB wanneer u niet of gedeeltelijk niet betaald heeft. U krijgt dan een blokkering op uw kentekenregistratie, waardoor u geen nieuwe voertuig kunt kopen en of van de weg gehaald kan worden met o.a. uw auto, caravan, bromfiets of motor.

 

25 jaar telleman

25 jaar tevreden klanten vertellen...

onze  projecten vindt u hier

Onderscheidingen:

In 2020/2021 opgenomen in team FD meerjarenplan van de Belastingdienst.

In 2017 door Belastingdienst als voorbeeldkantoor geprezen.

In 2013 Beste Opleider in de economische sector.

In 2009 als beste ECABOopleider genomineerd.

In 2008 Winnaar Nationale Startersdag Kamer van Koophandel NoordWest.

In 2007 Nationale Startersdag als derde finalist geëindigd.