Levensloop – Post- Uitkomen met je inkomen – budgetteren

                                                  In het nieuws:

CBS Zelfdoding hoogst
Zelfdoding als mensen er niet meer uitkomen met hun post & financiën en administratie.

als cliënt tussen wal en schip in de participatiemaatschappij raakt...

Levensloop en uw administratie hebben alles met elkaar gemeen, meer dan u denkt.

 

Voorbeeld uit de praktijk anno nu: Een werknemer raakt ziek door stalking van zijn ex. Alles wat hij eraan doet mag niet baten. Dit is een vorm van levensloopstress. De rechter komt er aan te pas omdat de werkgever hem wilt ontslaan. Toch wordt de gewaardeerde werknemer via de “H-grond” ontslagen , wat tijdens ziekte eigenlijk niet kan. Ook bij echtscheidingen kunnen er nare situaties ontstaan. Levensloopstress kan financiële en fiscale gevolgen hebben. Onze coaches hebben uiteenlopende ervaringen mee.

Hierdoor kan er administratieve achterstand ontstaan door stress, burn-out en of inkomensachteruitgang met geldproblemen en komt men zo in een neerwaartse spiraal terecht. Wij kunnen u hierin begeleiden.

Inkomen en uitgaven in balans geeft u rust,

voor zowel ondernemingen, ondernemers, zzp als particulieren nodig voor het bestaan.

orde in uw administratie brengt rust

uitkomen met je inkomen begint bij orde in uw administratie en geeft u rust

 

 

De gemeente heeft de zorgplicht om u (financieel) bij te staan bij zo lang mogelijk thuis wonen. Zij kan uw hulpvraag bij uw administratie geheel en deels vergoeden vanuit de WMO (zorg in natura) of via toekenning aan uw PGB-budget wanneer u een indicatie heeft bij een aandoening of chronische ziekte. Wij helpen u graag bij de aanvraag.

 

Debiteuren, Crediteuren, Post-begeleiding en of Bijzonder Beheer is sinds het begin van ons vak een vanzelfsprekendheid.
Niets om voor te schamen; het kan een ieder overkomen. U kunt dit in vele media lezen: er staan steeds meer mensen in de kou die hun eigen post en financiën op orde moeten brengen. Hulp van overheid wordt steeds minder door bezuinigingen en u moet
zelf aan de slag al dan niet samen met een (zelf gekozen) dienstverlener.

 

De tv-uitzending “doe het zelf zorg” laat de keiharde waarheid van onze participatiemaatschappij zien.

 

Wanneer men net tussen wal en schip is beland zoals meneer Höppener die de toestroom aan post niet meer kan bolwerken, is dat vaak het begin van financiële en fiscale ellende al dan niet gevolgd door depressies of zelfs tot zelfdoding zoals VU-hoogleraar Kerkhof in het Noord-Hollands Dagblad eerder heeft aangegeven. Het CBS heeft eind 2014 bepaald dat het aantal zelfdodingen nog nooit zo hoog geweest zijn. U kunt het ook nalezen op NOS of in diverse kranten zoals het Parool. Zelfdoding in Noord-Holland is volgens 113 ook erg hoog. Zowel in crisis, maar vooral in welvaart stijgt het aantal, aldus de wetenschappers die het een kwetsbaarheidsparadox noemen.

Fiscale en financiële ellende waarin iemand komt is dan ook op zijn zachts gezegd niet leuk, maar zeker meestal wel vermijdbaar.

Zo ook de stapels (ongeopende) post, waar men geen weet van heeft wat ermee te doen. Ook wordt het toeslagenrecht vergeten of niet optimaal benut. Dit verzorgt een te kort op je huishoudbudget wat voorkomen kan worden.

Maar wanneer dit oploopt, komt de ellende met alle gevolgen van dien. In de meest verwaarloosde situatie kan men te kampen krijgen met (fiscale) deurwaarders en alle bijkomende kosten.

Dit zijn noodzakelijk, maar vaak onnodige maatschappelijke kosten, net als de kosten bij onder andere schuldhulpverlening, WSNP, die voorkomen kunnen worden bij tijdige aanpak, zo is onze ervaring.

Een aantal mensen, particulieren en ondernemers, uit eigen bestand hebben wij dan ook met succes geholpen met reductie van belastingschulden, budgetteren voor financiën en of hulp bij post.

Tellemans AdminiBrigade werkt discreet: u behoudt zelf de regie. Alles in samenspraak.

Wij werken met het oog op een administratief geordend en gezonde financiële toekomst!
Nooit meer onnodig Rood staan, dat kunnen we samen bereiken.

Doordat wij inzicht hebben in de financiële situatie van zowel de aangesloten ondernemers als particulieren, is het geven van tips en advies bij ons de gewoonste zaak, ook bij belastingaangifte.

Immers inkomsten en uitgaven zoals hypotheek en verzekeringen spelen een grote rol bij de jaarlijkse belastingaangiften, naast de bank- en spaarproducten van box 3, alsmede het wel/niet het recht hebben op Toeslagen.

Het is verstandiger om juist vooraf dit inzicht te hebben voor ieder en niet achteraf bij de aangifte. Menig klant heeft zich dan ook al door Telleman laten adviseren hoe zij het beste uit kunnen komen met hun inkomen.
Regelingen treffen kan daarbij horen. Soms, in een wat verdere stadium, werken we samen met anderen zoals advocaten/curatoren om cliënten te kunnen laten starten met een schone lei. Maar men hoeft het niet zover te laten komen. Vooraf, op tijd signaleren en aan de slag gaan! Dit vereist motivatie en vaak ook gedragsverandering, naast een gedegen plan van aanpak om te kunnen uitkomen met je inkomen.
Doch voorkomen is altijd beter dan genezen. En overkomt het je toch, dan snel samen aan de slag!
Zo komt men in een rustiger vaarwater en kan men weer rustig slapen.


Houdt ook uw ogen open: het is tijd voor gatekeepers

Bent u toe aan hulp of kent u iemand die thuisbegeleiding nodig heeft? Of heeft uw afdeling tijdelijk extra handjes nodig?

Dan kunt u bij ons terecht voor professioneel hulp, ook in verband met verplichte loonbeslag.

Met een paar uurtjes zijn mensen vaak goed geholpen om financiële misère te voorkomen. Uiteraard is een langer traject in dagdelen ook mogelijk en soms noodzakelijk bij omvangrijkere zaken.

U kunt ons daarvoor inschakelen of hen met ons in contact laten brengen.

Dit kan voor bedrijven als tijdelijke inval, tijdens vakantie, bevalling, ziektes of permanente hulp.

De uitzending doe-het-zelf-zorg kunt u overigens terugzien via deze link hier….

Wij hopen u van dienst te zijn en u in rustig vaarwater te kunnen brengen. Meer informatie? Vul het contactformulier hier in.